Για την πρώην λίμνη Θάλωσσι

Σε χάρτη που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα Νέας Πεντέλης αναφέρονται αυτά τα ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ:και να πως φαίνεται στο χάρτη (3-η σειρά, στήλη 33: ΘΑΛΩΣΙ ΛΙΜΝΗ):Comments

Popular posts from this blog

Πρόταση μερικής αναδημιουργίας της λίμνης

Η ιστορία της λίμνης σε τρεις φωτογραφίες

Ο σωσίας της λίμνης Θάλωσσι