Νέα αδημοσίευτη φώτο της λίμνης

Εξαιρετική φωτογραφία της λίμνης που μου έστειλε φίλος της περιοχής:


Είναι της δεκαετίας του 50.

Comments

Popular posts from this blog

Πρόταση μερικής αναδημιουργίας της λίμνης

Η ιστορία της λίμνης σε τρεις φωτογραφίες

Ο σωσίας της λίμνης Θάλωσσι