Πρόταση μερικής αναδημιουργίας της λίμνης

Συζητώντας με φίλους της Νέας Πεντέλης διαπίστωσα ότι μια μερική αναδημιουργία της λίμνης Θάλωσσι θα ήταν ευπρόσδεκτη.

Τροποποίησα έτσι την αρχική πρόταση ανάπλάσης της περιοχής και στη θέση του λαχανόκηπου προβλέπω την μερική αναδημιουργία της παλαιάς λίμνης. Προβλέπεται να έχει μέγεθος περίπου το 1/5 της αρχικής με μεγιστο βάθος εκσαφής περί τα 5-6 μέτρα.

Η ΕΕ χρηματοδοτεί ανάλογα έργα (όπως π.χ. το φαραωνικό έργο της ανασύστασης της λίμνης Κάρλα) οπότε, αν η πολιτική βούληση υπάρξει, η πραγματοποίηση δεν θα αργήσει.
Θα είναι ένα πρωτοποριακό έργο για την Αττική και για όλη την Ελλάδα. 

Comments

Popular posts from this blog

Η ιστορία της λίμνης σε τρεις φωτογραφίες